วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

วัดเขาตาคง

ลูกชายคนเล็ก...ที่วัดเขาตาคง อำเภอบัวเชด 13 สิงหาคม 2553

แม่เด่นดี

แม่เด่นดีของบ้านตาปิม 12 สิงหาคม 2553 (หักคอเลยนะนี่) 555